Monthly Archives: אוגוסט 2008

איכות ורמת חיים גבוהה יותר- בעיר או ביישוב או המושב הקטן

איכות ורמת חיים גבוהה יותר- בעיר או ביישוב או המושב הקטן: כאשר אתם רוצים לעבור למקום מגורים חדש אז אתם צריכים לקחת בחשבון מספר גורמים ואחד מהם קשור לאם מדובר במקום אשר בו רמת ואיכות החיים הינה גבוהה וגם האם מדובר במקום אשר בו רמת זיהום האוויר הינה נמוכה יחסית.